Začátek sezóny se odkládá na neurčito!

Informace komise ploché dráhy AČR 4/2021Na základě telefonické konference s pořadateli závodů na ploché dráze v České republice plánovaných na měsíc dubnu 2021přijala komise PD od pořadatelů následná stanoviska ke svým závodům: Vzhledem ke skutečnosti, že v České republice je do 11. 4. 2021 vyhlášen mimořádný stav a nebyla doposud publikována žádná pandemická opatření po…